GENEREA Investovanie

Máte voľné finančné prostriedky? Uvažujete o investovaní?

Rozhodnite sa pre nehnuteľnosti. Pomôžeme vám a vy budete celý čas pri tom.


Poradenstvo pre investovanie do nehnuteľností  

 

Investovanie do nehnuteľností je jednou z možností, ako efektívne zhodnotiť svoje úspory. My sa týmto spôsobom investovania zaoberáme už niekoľko rokov. Naše skúsenosti v tejto oblasti sme pretavili do konkrétnych služieb, ktoré zahŕňajú: 


GENEREA FIX & FLIP Consulting

FIX & FLIP Consulting – je služba, pri ktorej nám klient - záujemca o investovanie - poskytne svoje finančné prostriedky a my sa postaráme o ich zhodnotenie. V stručnosti to znamená, že zrealizujeme kompletný manažment celého procesu - analýzu investičnej príležitosti, výber vhodnej nehnuteľnosti,  kompletne zastrešíme všetky fázy rekonštrukcie nehnuteľnosti a jej prípravy na predaj alebo prenájom. Po predaji nehnuteľnosti si zisk rozdelíme. Všetko je podložené kvalitne vypracovanou zmluvou, klient má o celom procese prehľad a je priebežne informovaný. 


GENEREA Property Consulting

Property Consulting - poradenstvo na mieru - poskytujeme aj komplexné poradenstvo, ktoré zahŕňa rôzne služby na mieru pre konkrétnych klientov, a to v celej škále realitných transakcií, ako je predaj, prenájom, dedičstvo, rozdelenie majetku, výmena alebo rekonštrukcia bytov a podobne, pri ktorých hľadáme možnosti, ako čo najefektívnejšie zhodnotiť každú nehnuteľnosť, s ktorou klient potrebuje pomôcť. 

 

Pre koho je vhodné investovanie do nehnuteľností?  

Pre každého, kto disponuje voľnými prostriedkami, ideálne v hodnote vyššej, ako je samotná nehnuteľnosť a má záujem tieto finančné prostriedky zhodnotiť. Začínajúcim investorom poskytneme komplexné poradenstvo a know-how a prevediem ich celým procesom, na konci ktorého sú obe strany spokojné. Pre tých, ktorí už vlastnia nehnuteľnosť (alebo nehnuteľnosti), rovnako poskytujeme celú škálu služieb a aj následnú starostlivosť a správu nehnuteľností. 


Podrobnejšie informácie o našich službách v oblasti investovania do nehnuteľností:


Analýza potrieb a vypracovanie investičného zámeru 

Analyzujeme potreby klienta, jeho požiadavky a predstavy z pohľadu objemu a dĺžky investície, ako aj očakávania ohľadne výnosu a rizika a navrhujeme potenciálne investičné stratégie vo viacerých alternatívach. 

Po konzultácii s klientom si odsúhlasíme návrh investičného projektu, ktorý obsahuje rámcový rozpočet, orientačný časový harmonogram a informácie o cielenom výnose, popis potenciálnych rizík a rámcový popis dotknutých nehnuteľností.  

Priebežne monitorujeme verejné aj neverejné zdroje ponúk nehnuteľností a klientom posúvame informácie o potenciálnych investičných príležitostiach aj s orientačným prepočtom nákladov, výnosov a časovej náročnosti. Upozorňujeme aj na riziká v súvislosti s konkrétnymi ponukami. Navrhujeme a konzultujeme stratégiu vyjednávania s predávajúcimi.  

Analyzujeme finančné možnosti klienta a navrhujeme alternatívne možnosti financovania investičného projektu. Poskytujeme odporúčania na finančných sprostredkovateľov, ako aj na poskytovateľov úverového financovania. 

Poskytujeme poradenstvo v súvislosti s priebehom a nastavením procesu kúpy nehnuteľnosti, uzatváraním rezervačných zmlúv, zmlúv o budúcich zmluvách a kúpno-predajných zmlúv a súvisiacich dokumentov. Taktiež poskytujeme konzultácie v súvislosti s preberaním nehnuteľnosti a prepisom služieb u dodávateľov energií a správcu nehnuteľnosti. Odporučíme vhodné nastavenie platieb, poistenie a/alebo poisťovacích agentov. 

Na základe osobitnej dohody (resp. plnej moci) zabezpečujeme kompletnú alebo čiastočnú realizáciu projektu, pričom klient zodpovedá najmä za finančné plnenia, kontrolu priebehu procesu a v dohode špecifikované úkony. Klientom poskytujeme kompletné informácie a dokumentáciu k uskutočňovaným úkonom. 

Navrhujeme a odporúčame v praxi overených dodávateľov na stavebné a rekonštrukčné práce, architektov, interiérových dizajnérov, notárov, statikov a prípadne rôzne technické profesie. Taktiež odporúčame aj ďalšie služby tretích strán, ako je napríklad výroba a dodanie zariadenia, sťahovanie, upratovanie, fotenie a video produkcia, home staging, marketingové služby s pod. Poskytujeme konzultácie ohľadne jednotlivých cenových ponúk a vhodnosti využitia jednotlivých služieb. 

Vedieme administratívnu zložku investičného projektu, v ktorej zhromažďujeme všetky relevantné informácie súvisiace s priebehom projektu a na požiadanie tieto informácie poskytujeme klientom. Poskytujeme podporu v súvislosti s úradnou korešpondenciou a zákonnými a administratívnymi úkonmi, ktoré vyplývajú z povahy a priebehu projektu.  

Poskytujeme poradenstvo ohľadne praktickej implementácie riešenia architektonického návrhu a návrhu interiérového dizajnu v kontexte definovaného investičného zámeru a investičného projektu a navrhujeme príslušné úpravy. Našou snahou je maximalizovať investičný výnos pri dodržaní stanoveného rozpočtu, časového horizontu a definovanej miery rizika. 

Po konzultácii s klientom nastavujeme stratégiu predaja a marketingovej komunikácie. Identifikujeme preferencie predávajúceho, ideálnych kupujúcich a stanovíme preferencie výberu záujemcov. Navrhujeme taktiež časové a finančné rámce, stratégiu práce s cenou v čase a definujeme formy oslovenia potenciálnych kupujúcich. Asistujeme pri prehliadkach a technických otázkach ohľadne nehnuteľnosti a konzultujeme aj priebeh výberu finálneho záujemcu a následný proces uzatvárania zmluvných dokumentov.   

 Poskytujeme asistenciu ako aj službu komplexnej starostlivosti o investičné nehnuteľnosti vrátane hľadanie, výberu a starostlivosti o nájomníkov, zabezpečenia opráv a údržby a súvisiaceho ekonomického a technického poradenstva.  

Potenciálne najvýnosnejšia voľba pre klientov je možnosť spolupráce, ktorú nazývame GENEREA FIX & FLIP Consulting. V podstate klientovi poskytujeme kompletné know-how nášho FIX & FLIP procesu (kúpa - rekonštrukcia - predaj) výmenou za profit sharing. Znamená to, že nájdeme byt, zjednáme cenu, navrhneme interiérové úpravy, poskytneme komplet dodávateľov na všetky kroky v procese a krok po kroku klienta inštruujeme, čo má uskutočňovať, aby vo výsledku dosiahol to, čo cielime pri rekonštrukciách my, a to je hrubá marža 10-12% na jednom projekte v 6-mesačnom horizonte. 

Klient stále vlastní byt a všetko financuje (máme projekt a orientačný rozpočet), my sme konzultanti. Naša odmena spočíva v tom, že máme na začiatku menšiu úvodnú získateľskú províziu, ktorá pokrýva naše operačné výdavky a na konci sa delíme o hrubú maržu takým spôsobom, že naša súhrnná odmena nepresiahne 50% celkovej hrubej marže. Toto sa deje, keď klient byt predá. 

Keď sa však rozhodne, že si byt nechá, tak nám vyplatí sumárne 50% rozdielu medzi znaleckým posudkom a všetkými vynaloženými nákladmi na projekt (ktoré sme my priamo alebo nepriamo vyvolali, t.j. nie tie, ktoré si klient sám vyvolal).  

Každopádne tu odpadá kreditné riziko a najhorším scenárom je, že si klient nechá dobrý zrekonštruovaný byt a povedzme ho prenajme. Klientovi poskytujeme kompletné inštrukcie, čo robiť, ale interakcia vlastníka tu je stále potrebná a podstatná, pretože si všetky úkony uskutočňuje sám.  

Ak si klient objedná aj službu Managementu investičného projektu, tak môže starostlivosť o projekt ponechať plne na nás za osobitných finančných podmienok. Vtedy môže riešiť iba finančné a kontrolné záležitosti.

 

Máte záujem o investovanie do nehnuteľností? 

Prosíme, vyplňte náš stručný formulár, budeme Vás kontaktovať. Ďakujeme.

Separate email addresses with a comma.

 Ďakujeme za váš záujem

Budeme vás čo najskôr kontaktovať.