V súčasnoti sú všetky naše byty prenajaté.
Sledujte nás ďalej.